Česta pitanja : Zalbe / primedbe korisnika
Kanali pristupa Službi za rešavanje žalbi korisnika su TELEFON: TEHNOMANIJA: 011 3 713 713 WINWIN: 011 30 30 330 E-MAIL: info@korisnickapodrska.com POŠTANSKA ADRESA: Care & Repair doo Autoput za Zagreb 41i 11000 Beograd (sa obaveznom naznakom „Sl...
Pri rešavanju žalbi korisnika mora se znati sledeće: Korisnik mora da dostavi žalbu/prigovor propisanim kanalima, inače ona neće biti propisno evidentirana i neće se uzeti u razmatranje. Svaka poslata žalba/primedba zavodi se pod posebnim brojem na našem...
U žalbe korisnika ne spadaju prijave kvarova na uređajima i zahtevi koji su obuhvaćeni ugovorima o održavanju.
U žalbe korisnika spadaju: • Primedba na rad tima ili pojedinca • Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika) • Primedbe na kvalitet ophođenja i komunik...
Uslovi garancije svakog proizvođača navedeni su na overenom garantnom listu proizvodjača koji ste dobili uz kupljeni proizvod. Garancija proizvoda se ne odnosi na zloupotrebu, oštećenje, nemar ili oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom. Bližu definici...
Powered by CARE & REPAIR