Razlika saobraznosti i garancije
Postavio Closed W081 WinWin on 13 01 2019 07:13 AM

Treba razlikovati dva pojma: s jedne strane, saobraznost robe ili usluge (warranty, conformity), koja predstavlja zakonsku kategoriju, odgovornost trgovca da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača i garanciju (guarantee), kojom davalac garancije garantuje za svoju robu ili uslugu posebnom izjavom koja predstavlja dodatni, voljni korak, kojim se potrošaču mogu obećati posebne pogodnosti, ali isključivo više u odnosu na zakonske odredbe.

Saobraznost => zakonska obaveza
Garancija => posebne pogodnosti

(12 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by CARE & REPAIR