Pojam (ugovorne) garancije
Postavio Closed W081 WinWin on 13 01 2019 07:12 AM

Svaka izjava kojom davalac (proizvođač, uvoznik, prodavca) daje obećanje u vezi sa robom, koja pravno obavezuje pod uslovima datim u samoj izjavi i oglašavanju.
Dodatni, voljni korak, kojim se potrošaču mogu obećati posebne pogodnosti, ali isključivo više u odnosu na zakonske odredbe o odgovornosti za saobraznost.
Zakon o zaštiti potrošača ne propisuje obavezu davanja garancije, ali ako je garancija ugovorena, pravno je obavezujuća pod uslovima pod kojima je data.
Garantni list može biti u pisanom obliku, a može i u elektronskom

(4 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by CARE & REPAIR