Česta pitanja:
Šta je saobraznost?
Postavio Closed W081 WinWin on 13 01 2019 07:07 AM

Zaključenjem ugovora o prodaji, trgovac se obavezuje da potrošaču isporuči saobraznu robu ili pruži saobraznu uslugu koja kumulativno zadovoljava sledeće uslove:

  • odgovara opisu koji je dao trgovac, odnosno uzorku ili modelu
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.
(9 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by CARE & REPAIR